IPHONE 7 PLUS 128Gb
 
Màn hình: 5.5", Retina HD
HĐH: iOS 10
Camera sau:  12 MP
Camera trước: 7 MP
RAM: 3 GB
ROM: 128 GB
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 2900 mAh    

  IPHONE 7 PLUS 32Gb
 
Màn hình: 5.5", Retina HD
HĐH: iOS 10
Camera sau:  12 MP
Camera trước: 7 MP
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 2900 mAh

 IPHONE 7 128Gb
 
Màn hình: 4.7", Retina HD
HĐH: iOS 10
Camera sau: 12 MP
Camera trước: 7 MP
RAM: 2 GB
ROM: 128 GB
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 1960 mAh                      

 IPHONE 7 32Gb
 
Màn hình: 4.7", Retina HD
HĐH: iOS 10
Camera sau: 12 MP
Camera trước: 7 MP
RAM: 2 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 1960 mAh            

 IPHONE 6 PLUS 16Gb
 
Màn hình: 5.5", Retina HD
HĐH: iOS 9
Camera sau: 8 MP
Camera trước: 1.2 MP
RAM: 1 GB
ROM: 16 GBT
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 2915 mAh

 IPHONE 6 32Gb
 
Màn hình: 4.7", HD
HĐH: iOS 10
Camera sau: 8 MP
Camera trước: 1.2T MP
RAM: 1 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
Pin: 1810 mAh

 - Màn hình: 4.7", HD
- HĐH: iOS 10
- Camera sau: 8 MP
- Camera trước: 1.2T MP
- RAM: 1 GB
- ROM: 32 GB
- Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
- Pin: 1810 mAh
- Màn hình: 4.7", HD
- HĐH: iOS 10
- Camera sau: 8 MP
- Camera trước: 1.2T MP
- RAM: 1 GB
- ROM: 32 GB
- Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
- Pin: 1810 mAh
- Màn hình: 4.7", HD
- HĐH: iOS 10
- Camera sau: 8 MP
- Camera trước: 1.2T MP
- RAM: 1 GB
- ROM: 32 GB
- Thẻ SIM: 1 SIM, Hỗ trợ 4G
- Pin: 1810 mAh

 

X

Bạn cần tư vấn ?