SAMSUNG A7 2017
 
Màn hình: 5.7", Full HD 
HĐH: Android 6.0
Camera: 16/16 MP
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 3600 mAh, 

 

  SAMSUNG A5 2017
 
Màn hình: 5.2", Full HD
HĐH: Android 6.0 
Camera: 16/16 MP
RATM: 3 GB
ROM: 32 GB 
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 3000 mAh  
 
  SAMSUNG J7 PRO
  
Màn hình: 5.5", Full HD
HĐH: Android 7.0
Camera: 13/13 MP
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 3600 mAh

 
  SAMSUNG J7 PRIME
 
Màn hình: 5.5", Full HD
HĐH:Android 6.0
Camera: 13/8 MP
RAM: 3 GB
ROM: 32 GB
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 3300 mAh

 
  SAMSUNG J5 PRIME
Màn hình: 5", HD
HĐH: Android 6.0 
Camera: 13/5MP
RAM: 2 GB
ROM: 16 GB
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 2400 mAh 

 
  SAMSUNG TAB E

Màn hình: 9.6" 
Camera: 5/2MP
RAM: 1.5 GB
ROM: 8 GB
Hổ trợ SIM: Micro sim
Đàm thoại: Có

  SAMSUNG J3 PRO
 
Màn hình: 5", HD
HĐH: Android 7.0
Camera sau: 13 MP
Camera trước: 5 MP
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB
Thẻ SIM: 2, Hỗ trợ 4G
Pin: 2400 mAh

  SAMSUNG J5
 
 
Màn hình: 5", HD
HĐH: Andoird 5.1
Camera: 13/5MP
RAM: 1.5 GB
ROM: 8 GB
Thẻ SIM: 2 Micro
Pin: 2600 mAh
  SAMSUNG J2 PRIME


Màn hình: 5", qHD
HĐH: Andoird 6.0
Camera: 8/5MP
RAM: 1.5 GB
ROM: 8 GB
Thẻ SIM: 2 Micro , Hổ trợ 4G
Pin: 2600 mAh

  

 

 

 

 


 

 X

Bạn cần tư vấn ?