1.  Đối tượng:

TB trả trước có phát sinh cước tại ĐBSLC (không gồm Long An) tháng liền kề trước tháng đăng ký, không đang đăng ký gói BK.

TB trả sau có địa chỉ tại ĐBSLC (không gồm Long An), không đang tham gia khuyến mại.

2.  Ưu đãi:

- MIỄN PHÍ 500 phút/tháng đến 2 số thuê bao MobiFone.

- Áp dụng cho tất cả các cuộc gọi < 5 phút.

3.  Hướng dẫn:

Nội dung Soạn tin nhắn gửi 789 Giá cước
Đăng ký MPNT_số ĐT 1_số ĐT 2 Miễn phí
Hủy HUY_MPNT Miễn phí
Kiểm tra dung lượng gói và các số đã đăng ký KT_MPNT 500đ/ lần
Thay đổi số điện thoại trong danh sách THAY_MPNT_số ĐT muốn đổi_số ĐT mới 5.000đ/ số thuê bao
Thêm số THEM_MPNT_số ĐT muốn thêm 500đ/ số thuê bao
Loại bỏ số khỏi danh sách LOAI_MPNT_số ĐT muốn loại bỏ Miễn phí

 Ghi chú:

"_" : khoảng trắng

Số ĐT: đủ 10 hoặc 11 số

X

Bạn cần tư vấn ?