1.  Giới thiệu: Gói DP100 là gói Data Plus dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

3.1 Chu kỳ đầu tiên (60 ngày)

Tên gói

Thời giansử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Thoại, SMS miễn phí

DP100

60ngày

100.000đ

4 GB (*)

100 phút

100 SMS

3.2 Chu kỳ thứ 2 trở đi (30 ngày)

Tên gói

Thời giansử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Thoại, SMS miễn phí

DP100

30ngày

100.000đ

2 GB (*)

100 phút

100 SMS

(*) Hết dung lượng sẽ tính cước ngoài gói theo quy định hiện hành.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: DP100 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_DP100 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_DP100 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M25BK là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Thuê bao Ba khía.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Giá cước ngoài gói

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M25BK

30 ngày

25.000đ

Chu kỳ đầu (CK): 3,6 GB

06 CK tiếp theo: 2 GB/CK

Từ CK 8 trở đi: 500MB/CK

128/64 Kbps

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M25BK gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M25BK gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M70 là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M70

30 ngày

70.000đ

1,6 GB

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M90 là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M90

30 ngày

90.000đ

2,1 GB

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.

Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M120 là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M120

30 ngày

120.000đ

3 GB

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet trong chu kỳ sử dụng.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M120 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_M120 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M120 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M200 là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M200

30 ngày

200.000đ

5,5 GB

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet trong chu kỳ sử dụng.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M200 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_M200 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M200 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

X

Bạn cần tư vấn ?