1.  Giới thiệu: Gói 3M70 là gói 3G dài hạn dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phí tính trong 90 ngày kể từ thời gian đăng ký. Khách hàng đăng ký 1 gói và sử dụng trong thời gian dài hơn, dung lượng tốc độ cao nhiều hơn 1 gói lẻ thông thường. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

3M70

90ngày

210.000đ

1,8GB/30 ngày

Hết dung lượng sẽDỪNGkết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: 3M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_3M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói 6M70 là gói 3G dài hạn dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phí tính trong 180 ngày kể từ thời gian đăng ký. Khách hàng đăng ký 1 gói và sử dụng trong thời gian dài hơn, dung lượng tốc độ cao nhiều hơn 1 gói lẻ thông thường. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

6M70

180ngày

420.000đ

2GB/30 ngày

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: 6M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_6M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: : Gói 12M70 là gói 3G dài hạn dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phí tính trong 360 ngày kể từ thời gian đăng ký. Khách hàng đăng ký 1 gói và sử dụng trong thời gian dài hơn, dung lượng tốc độ cao nhiều hơn 1 gói lẻ thông thường. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

12M70

360ngày

840.000đ

2,2GB/30 ngày

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: 12M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_12M70 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói M90 là gói dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phi tính trong 30 ngày kể từ thời gian đăng ký. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

M90

30 ngày

90.000đ

2,1 GB

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet trong chu kỳ sử dụng.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Gia hạn: soạn: GH_M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_M90 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói 12M120 là gói 3G dài hạn dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phí tính trong 360 ngày kể từ thời gian đăng ký. Khách hàng đăng ký 1 gói và sử dụng trong thời gian dài hơn, dung lượng tốc độ cao nhiều hơn 1 gói lẻ thông thường. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

12M120

360ngày

1.440.000đ

4GB/30 ngày

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: 12M120 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_12M120 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói 12M200 là gói 3G dài hạn dùng để truy cập internet trên điện thoại với cước phí tính trong 360 ngày kể từ thời gian đăng ký. Khách hàng đăng ký 1 gói và sử dụng trong thời gian dài hơn, dung lượng tốc độ cao nhiều hơn 1 gói lẻ thông thường. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

12M200

360ngày

2.400.000đ

7GB/30 ngày

Hết dung lượng sẽ DỪNG kết nối Internet.
Muốn tiếp tục sử dụng, KH mua thêm các gói cộng thêm MAX, hoặc gia hạn/ đăng ký gói mới.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: 12M200 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_12M200 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

X

Bạn cần tư vấn ?