1.  Giới thiệu: Gói Max15 là gói mua thêm lưu lượng 3G. Chỉ với 15.000đ khách hàng có thêm 350MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

Max15

Theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

15.000đ

300MB

Theo tốc độ hạ băng thông gói MI/FC chính.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: Max15 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_Max15 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.


 

1.  Giới thiệu: Gói Max25 là gói mua thêm lưu lượng 3G. Chỉ với 25.000đ khách hàng có thêm 600MB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

Max25

Theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

25.000đ

600MB

Theo tốc độ hạ băng thông gói MI/FC chính.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: Max25 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_Max25 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói Max35 là gói mua thêm lưu lượng 3G. Chỉ với 35.000đ khách hàng có thêm 1GB. Thời hạn sử dụng theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

Max35

Theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

35.000đ

1GB

Theo tốc độ hạ băng thông gói MI/FC chính.

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: Max35 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_Max35 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Kiểm tra dung lượng còn lại: soạn: KT_DATA gửi 999. Phí: 200đ/tin.Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước

(đã VAT)

Dung lượng miễn phí

Tốc độ khi hết dung lượng miễn phí

Max25

Theo chu kỳ của gói MI/FC chính.

25.000đ

600MB

Theo tốc độ hạ băng thông gói MI/FC chính.


X

Bạn cần tư vấn ?