Gói FACEBOOK Data


1.  Giới thiệu: Gói FB1 là gói cước 3G dùng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng Facebook nhiều. Truy cập Facebook tốc độ cao, không giới hạn dung lượng, không hạ băng thông các dịch vụ, ứng dụng có địa chỉ IP của Facebook. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng gói

Dung lượng ngoài gói

Tốc độ khi hết dung lượng tốc độ cao ngoài gói

FB1

24h

3.000đ

Không giới hạn dung lượng khi truy cập Facebook

100MB

- Nếu khách hàng không đăng ký gói cước MI cơ bản khác: 75đ/ 50kB

-Nếu khách hàng có đăng ký gói cước MI cơ bản khác: tính vào dung lượng miễn phí của gói cước MI cơ bản

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: DK_FB1 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_FB1 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói FB30 là gói cước 3G dùng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng Facebook nhiều. Truy cập Facebook tốc độ cao, không giới hạn dung lượng, không hạ băng thông các dịch vụ, ứng dụng có địa chỉ IP của Facebook. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Toàn quốc, dùng cả cho sim trả trước và trả sau đang có gói MI nền sau: MIU, MIU90, BMIU, M70, M90, M120, M200, gói chu kỳ dài.

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng gói

Dung lượng ngoài gói

Tốc độ khi hết dung lượng tốc độ cao ngoài gói

FB30

30 ngày

20.000đ

Không giới hạn dung lượng khi truy cập Facebook

300MB

- Nếu khách hàng không đăng ký gói cước MI cơ bản khác: 75đ/ 50kB

-Nếu khách hàng có đăng ký gói cước MI cơ bản khác: tính vào dung lượng miễn phí của gói cước MI cơ bản

4.  Hướng dẫn

-  Đăng ký: soạn: DK_FB30 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_FB30 gửi 999. Phí: 200đ/tin.

1.  Giới thiệu: Gói FB3K là gói cước 3G dùng cho thuê bao Ba khía có nhu cầu sử dụng Facebook nhiều. Truy cập Facebook tốc độ cao, không giới hạn dung lượng, không hạ băng thông các dịch vụ, ứng dụng có địa chỉ IP của Facebook. Gói tự động gia hạn.

2.  Phạm vi áp dụng: Thuê bao Ba khía, đang không sử dụng dòng máy BlackBerry và gói FB1, FB30.

(*) Miễn phí đăng ký 03 chu kỳ đầu tiên, giảm 50% giá gói trong 03 chu kỳ tiếp theo

3.  Tính năng và giá cước:

Tên gói

Thời gian sử dụng

Giá cước(đã VAT)

Dung lượng gói

Dung lượng ngoài gói

Tốc độ khi hết dung lượng tốc độ cao ngoài gói

FB3K

30 ngày

20.000đ

Không giới hạn dung lượng khi truy cập Facebook

100MB

- Nếu khách hàng không đăng ký gói cước MI cơ bản khác: 75đ/ 50kB

-Nếu khách hàng có đăng ký gói cước MI cơ bản khác: tính vào dung lượng miễn phí của gói cước MI cơ bản

4.  Hướng dẫn:

-  Đăng ký: soạn: DK_FB3K gửi 999. Phí: 200đ/tin.

-  Hủy gói: soạn: HUY_FB3K gửi 999. Phí: 200đ/tin.

X

Bạn cần tư vấn ?